Om oss

tisdag är ett av södra norrlands största digitala tryckerier och har levererat reklamprodukter med märkning till stora, såväl som små företag och föreningar över hela landet sedan 90-talet. Vi arbetar med allt inom företagsprofilering och hjälper dig gärna med allt från idé till slutprodukt! Välkommen med din förfrågan!

Affärsidé

Vår affärsidé handlar om att få människor, varumärken och företag att växa genom vår kunskap och erfarenhet. På tisdag finner du lång erfarenhet och tillgång till många av profilbranschens största varumärken.

Kontakt

Du kan kontakta oss genom mail, telefon, offertfunktionen här på hemsidan eller genom ett besök på vårt kontor på Kullbäcksvägen 3 i Hudiksvall (Bilbolagets gamla lokaler).

När du beställer av oss får du alltid godkänna ett korrektur först. På så sätt kan du som kund känna dig trygg med att din beställning blir vad du förväntar dig.

Villkor

Försäljningsvillkor för Kunder i Sverige
Gäller för tisdag (Design & Tryck i Hudiksvall AB), nedan kallad säljare, och köpare, nedan kallad kund/köpare. Villkoren anses accepterade vid beställning hos tisdag.

Language
For more information please contact us (tisdag) before ordering.

Priser
Samtliga priser anges i Svenska kronor (SEK) exklusive moms, frakt och eventuell tull. För att beställa till utland ska kund kontakta säljare innan beställning. Om växelkursen för SEK förändras förbehåller säljaren sig att justera priser. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel och slutförsäljning.

Betalningsvillkor
Säljaren förbehåller sig rätten att göra kreditprövning av kund innan leverans. Om köpare inte betalar faktura inom angiven tid utgår påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.

Returrätt
Varor med tryck produceras specifikt för kunds räkning vilket innebär att ordern alltid är bindande och ingen returrätt erbjuds av säljaren. För övriga varor gäller distansköplagen (köparen har ansvar att sätta sig in i denna). Köparen står alltid för returfrakten.

Avbryta pågående order
Om kund vill avbryta pågående order (en order som säljaren lagt till fabrik/leverantör) måste kunden först få godkännande av säljaren som i sin tur behöver ett godkännande från fabrik/leverantör. Säljaren debiteras för samtliga uppkomna kostnader i samband med annulleringen, minst 995 kr. Har ordern redan producerats debiteras hela ordervärdet.

Reklamation
Köparen förbinder sig att kontrollera färg, form, funktion och utförande innan beställning görs. Fel, som märkts, eller borde märkts, av köparen skall reklameras inom fem (5) dagar. I annat fall ska varan reklameras inom skälig tid efter att felet märkts eller borde ha märkts. Kunden får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet. Reklameras inte varan inom 30 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Leverans
Leveranstiden beräknas från och med att det senaste korrekturet är godkänt. Leveranstid för omärkta (ej med tryck) varor återfinns genom att klicka in på varje enskild produkt i webbshopen på www.tisdag.se. Leveranstiden för märkta varor (med tryck) varierar men beräknas generellt att ligga mellan 1-4 veckor beroende på tryck, antal, leverantör mm.

Varor med tryck
För tryckta varor ges ingen färggaranti på färdig produkt. Om exakt färg önskas ska köparen beställa ett provtryck för godkännande. Extra kostnader för köparen tillkommer samt att leveranstiden kan komma att förlängas. Kvaliteten på trycket skall bedömas utifrån hur trycket ser ut på normalt betraktningsavstånd. För mindre produkter (ex. pennor) är ett normalt betraktningavstånd minst 30 cm. För stora produkter (ex. flaggor) är avståndet minst 3 meter.
Köparen ansvarar för all korrekturläsning. Korrekturläsning av texter är en separat tjänst och ingår inte om så inte avtalats. Köparen ansvarar också för att aktivt leta fel i korrekturet som säljaren skickar innan beställning. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på köparen då korrekturet är skickat. Svar på korrekturet ska ske inom 1 arbetsdag för att undvika leveransförsening. Leveranstid räknas alltid från godkänt korrektur.
Eventuellt originalarbete orderbekräftas ej utan debiteras direkt på fakturan. Vi förbehåller oss rätten att utföra originalarbete i de fall icke reprodugligt original bifogas med beställning. Pris för orginalarbete är 800 kr/h och minst 30 minuter kommer att debiteras.

Marknadsföring
Säljaren kan i marknadsföringssyfte komma att använda beställda produkter och bilder av dessa i säljarens tryckta och digital marknadsföringsmaterial. Om kund önskar att produkten/produkterna inte används i marknadsföringssyfte ska detta meddelas skriftligen till säljaren vid beställningstillfället.

Ansvarsfriskrivning gåvokort
För de gåvokort säljaren erbjuder gäller följande särskilda ansvarsfriskrivning utöver de villkor som gäller för försäljning i övrigt. Detta gäller för samtliga gåvokort, presentkort och värdecheckar.
Säljaren är endast förmedlare av gåvokort och kan därför, utöver själva leveransen av gåvokortet i sig, inte lämna några som helst garantier avseende de produkter eller tjänster som gåvokortet erbjuder eller att respektive utfärdare uppfyller sitt åtagande enligt det levererade gåvokortet. Säljaren friskriver sig därmed från allt ansvar avseende beställning av vald produkt, dess leverans, innehåll, utformning, kvalité m.m. Säljaren ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, eller andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva leveransen eller utebliven leverans av beställda produkter från gåvokorten. Detta gäller även för det fall utfärdaren av gåvokortet skulle upphöra med sin verksamhet efter det att gåvokortet är levererat. Om köparen har invändningar som kan härledas till leveransen av produkter från gåvokorten, skall köparen således kontakta det företag som har eller skulle ha tillhandahållit leveransen eller som utfärdat gåvokortet. Namn och adressuppgifter på det företag som har eller skulle ha levererat produkten finns tillsammans med gåvokortet. Gåvokorten har en begränsad giltighetstid. Giltighetstiden finns angiven på gåvokortet.
Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa villkor. Eventuella tvister skall lösas i svensk allmän domstol.Korta fakta

Bolagsnamn
Design & Tryck i Hudiksvall AB
Organisationsnummer
5567146906
Adress
Kullbäcksvägen 3, 824 30 Hudiksvall